Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

22:4, Thứ Tư, 16-11-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 16/11, tại huyện Cam Lộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban vì Sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

Với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 diễn ra từ ngày 15/11 – 15/12/2022 trên địa bàn toàn tỉnh.  Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo nên đợt cao điểm, thu hút sự tham gia của toàn xã hội, thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ, đặc biệt là giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tiến tới bình đẳng giới thực chất.

Tháng hành động được triển khai với những hoạt động chính như: tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột...

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương ký cam kết thực hiện hiệu quả Tháng hành động

 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các ban, ngành, địa phương, công tác bình đẳng giới ngày càng có những bước chuyển mới.

Các mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và kế hoạch hành động của UBND tỉnh Quảng Trị về công tác bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Vị trí của người phụ nữ từng bước được nâng lên trên nhiều lĩnh vực như tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giáo dục, y tế, văn hóa... Chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để phụ nữ thực hiện các quyền cơ bản và phát huy vai trò của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới, hải đảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ trong công tác bình đẳng giới, tình trạng bạo lực trên cơ sở giới tập trung vào nữ giới và trẻ em vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn, đặc biệt là tại các huyện miền núi gặp nhiều khó khăn và trở thành vấn đề nổi cộm cần được quan tâm như: Mua bán phụ nữ, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, tảo hôn…

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ phát động

Để thực hiện có hiệu quả Tháng hành động năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động.

Xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm tăng quyền năng cho phụ nữ. Thực hiện lồng ghép giới trong tất cả các hoạt động của đời sống chính trị, xã hội như: đưa vấn đề giới vào chính sách phát triển kinh tế - xã hội; vào công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu hợp lý công chức nữ tham gia lãnh đạo quản lý; bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội hàng năm nhằm thực hiện công tác tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ với chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện.

Ưu tiên bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới; triển khai mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, dạy nghề, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, hạn chế sự phụ thuộc về kinh tế của phụ nữ trong gia đình; huy động sự tham gia của các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, đặc biệt là học sinh nữ, quan tâm chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc… Ở mỗi xã, phường, thị trấn phấn đấu xây dựng ít nhất một địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Các cơ quan thực thi pháp luật cần xử lý nghiêm những vụ việc và đối tượng gây bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng vi phạm.

 Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và buôn bán người, xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới; nhân rộng các mô hình, dự án phòng chống kết hôn trẻ em... Các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần có sự cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tại lễ phát động, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ký cam kết quyết tâm thực hiện hiệu quả Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

 Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.