Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

10:45, Thứ Sáu, 6-1-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 5/1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đi sâu đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, với nhiều ý kiến phát biểu thảo luận tâm huyết, trách nhiệm cao, có tính thực tiễn; đồng tình với nhận định, đánh giá về năm 2022, xác định những nội dung cần tập trung thực hiện trong năm 2023 trên các mặt công tác xây dựng đảng. Ngoài ra, các đồng chí còn tham gia sâu với các dự thảo báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng đã thống nhất khẳng định: Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, công tác xây dựng Đảng là tiền đề quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Quán triệt sâu sắc quan điểm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, trong năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nhiều lĩnh vực được triển khai thực hiện sáng tạo và đạt kết quả nổi bật. Đó là, đã tập trung chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều quy định, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, đề án, chương trình hành động... để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề, quy định của Bộ Chính trị trên lĩnh vực công tác xây dựng đảng, trên tinh thần khắc phục những hạn chế, bất cập, những khâu khó, khâu yếu, làm cơ sở thực hiện các mặt công tác xây dựng đảng nền nếp, bài bản hơn và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng, dư luận, những vấn đề bức xúc để chỉ đạo giải quyết; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên không gian mạng. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành.

Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, đề bạt,  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện nền nếp, chặt chẽ, dân chủ, công khai,  đúng quy trình, quy định. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: năm 2022 có nhiều biến động, khó khăn, thách thức. Vì vậy, cần bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực tiễn của tỉnh, công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Trong công tác chính trị tư tưởng, chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; sắp xếp, tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cần chủ động kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện, dự báo. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra cách cấp để chủ động ngăn ngừa, xử lý vi phạm. Cần thực hiện tốt các nội dung được xác định trong Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm năm 2023, các chỉ thị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác