Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài

8:6, Thứ Tư, 15-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 14/3/2023, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tổng kết công tác năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng, có những bước chuyển lớn về chủ trương và quy định. 

Với việc Chính phủ ban hành hai văn bản quan trọng gồm: Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; và Nghị định 58 về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã tạo động lực mạnh mẽ để các cơ quan, ban, bộ, ngành trung ương và 63 tỉnh, thành phố chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả, đổi mới, tăng cường rõ hiệu quả công tác quản lý, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân và công cuộc phát triển đất nước.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết: Tại tỉnh Quảng Trị hiện có 35 tổ chức PCPNN và 17 tổ chức quốc tế đang hoạt động với 101 chương trình, dự án. Công tác quản lý hoạt động các PCPNN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Trong năm 2022, Quảng Trị vận động được 53 khoản viện trợ mới với số vốn cam kết thực hiện 16 triệu  USD, cao gấp 4 lần so với năm 2021. Kết thúc năm 2022 giá trị giải ngân các khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh đạt 99,4% số vốn cam kết, riêng phần vốn đối ứng của địa phương, giá trị giải ngân đạt 100%.

Để công tác vận động, thu hút các tổ chức PCPNN tiếp tục có đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói chung và với tỉnh Quảng Trị nói riêng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN có ý kiến với các bộ, ngành liên quan về việc sớm có thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định số 58 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam và Nghị định 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam để các địa phương thuận tiện hơn trong áp dụng, thực hiện.

Đồng thời đề nghị các bộ, ngành trung ương khi triển khai các chương trình, dự án PCPNN tại địa phương cần có sự hiệp y với UBND các địa phương trước khi thực hiện nhằm giúp cho việc phối hợp, quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN ngày càng chặt chẽ, thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Đề nghị Trung ương kịp thời bổ sung các địa phương vào địa bàn hoạt động của các tổ chức PCPNN sau khi các tổ chức PCPNN hoàn tất các thủ tục, tạo điều kiện cho địa phương triển khai dự án.

Tại hội nghị, đại điện các bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ thông tin, làm rõ hơn kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời, đưa ra các nhóm giải pháp, kiến nghị nhằm tăng tính chủ động của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác PCPNN, phát huy hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN Hà Kim Ngọc cam kết tiếp thu và có ý kiến trao đổi để xử lý các vướng mắc, hạn chế mà các địa phương, bộ, ngành đang gặp phải.

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các tổ chức PCPNN, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng về công tác PCPNN. Tăng cường phối hợp giữa trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan. Đa dạng hóa hình thức trao đổi, hợp tác với các tổ chức PCPNN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp của các Bộ,  ngành, địa phương trong vận động hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN; cụ thể hóa các mục tiêu bám sát định hướng ưu tiên trong triển khai nguồn vốn hỗ trợ PCPNN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.