UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự án Khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu kinh tế Đông Nam

7:50, Thứ Sáu, 12-5-2023

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 11/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị họp để nghe UBND tỉnh báo cáo đề xuất phương án thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu kinh tế Đông Nam (giai đoạn 1).

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất trong khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư khu chức năng trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng các phương án thực hiện dự án Khu đô thị - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu Kinh tế Đông Nam (giai đoạn 1) tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Theo đó, có 2 phương án được đề xuất đó là: Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau đó tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Phương án 2: nếu ngân sách tỉnh không bố trí được kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất (Nhà đầu tư bỏ kinh phí để bồi thường và được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Ban Quản lý Khu kinh tế cũng đề xuất trình tự thực hiện các thủ tục đối với từng phương án nêu trên và cho biết, đối với phương án 1, phạm vi thực hiện dự án 292 ha nên thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thực hiện tại các Bộ, ngành Trung ương. Do đó thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài. Sau khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng nếu không có nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thời gian lựa chọn nhà đầu tư kéo dài sẽ lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Đối với Phương án 2, Dự án đầu tư thực hiện tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, theo khoản 2 Điều 32 Luật Đầu tư, Ban quản lý Khu Kinh tế thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư. Do vậy, để đảm bảo tính khách quan giữa đơn vị đề xuất dự án đầu tư và cơ quan thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị đơn vị đề xuất dự án đầu tư là nhà đầu tư quan tâm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định, phê duyệt để đảm bảo tính khách quan.

Về lý do trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương thu hồi đất, Ban Quản lý Khu kinh tế cho biết, Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất đối với dự án Khu đô thị - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu Kinh tế Đông Nam (giai đoạn 1). Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất dự án đầu tư chưa phù hợp với quy định của Luật quy hoạch nên chưa đảm bảo điều kiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận, bàn phương án để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Trong đó, phân tích từng điểm nghẽn trong các thủ tục thu hồi đất, thủ tục giao đất, thủ tục đấu thầu để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ sự trân trọng những cố gắng, nỗ lực của UBND tỉnh và các ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng thời cho rằng, mặc dù đây là một trong những dự án động lực trong Khu Kinh tế Đông Nam nhưng có nhiều vấn đề vượt quá thẩm quyền của tỉnh, vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết tâm chính trị để triển khai thực hiện dự án trọng điểm này nhằm thúc đẩy phát triển Khu Kinh tế Đông Nam. Giao UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành chức năng để tiếp tục tháo gỡ và triển khai thực hiện dự án.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác