Thẩm định nội dung các dự án xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

14:9, Thứ Tư, 13-9-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 13/9/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì họp Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đã xem xét, cho ý kiến về các dự án: Khai thác mỏ sét đồi khu vực Hô Lây (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) với diện tích rừng xin chuyển đổi 49,6 ha.

Công trình đầu tư xây dựng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu, hạng mục san lấp mặt bằng đất công nghiệp Lô CN 6.1 và CN 6.6 với diện tích xin chuyển đổi gần 1 ha.

Công trình đầu tư xây dựng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu, hạng mục san lấp mặt bằng đất công nghiệp Lô CN 6.4, CN 6.5, CN 6.9 và CN 6.10 với diện tích xin chuyển đổi 1,77 ha.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm Biến áp 500 Kv Quảng Trị và đường dây đấu nối Quảng Trị - rẽ Vũng Áng – Đà Nẵng với diện tích xin chuyển đổi hơn 10,9 ha.

Phần lớn diện tích rừng xin chuyển đổi của các dự án thuộc diện tích rừng trồng, rừng sản xuất và đất khác trong lâm nghiệp.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tổng thể kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát chặt chẽ các quy định của pháp luật sớm hoàn thiện hồ sơ để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý sau khi chuyển đổi, các chủ đầu tư cần làm việc với các ngành chức năng, địa phương để nộp tiền trồng rừng thay thế cũng như triển khai trồng rừng để đảm bảo độ che phủ rừng đúng quy định; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đối với hạng mục san lấp mặt bằng đất công nghiệp thuộc Công trình đầu tư xây dựng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cam Hiếu, hồ sơ xin chuyển đổi phải làm rõ các nội dung để tăng tính thuyết phục, cơ sở khi bóc tách thành 2 hồ sơ, đảm bảo tính pháp lý, chặt chẽ. Huyện Cam Lộ cần có văn bản giải trình làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Tai cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thông qua hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án.

Tiến Nhất

Các tin khác