UBND tỉnh nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm

21:24, Thứ Tư, 8-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 8/11/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tuyến Phố đêm Đông Hà vào tối Thứ 7 hàng tuần thu hút đông đảo người dân tham gia

Kinh tế ban đêm (KTBĐ) là các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra từ 06 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau nhằm phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. KTBĐ bao gồm các hoạt động chính như: Giải trí ban đêm (hoạt động văn hóa – nghệ thuật, nhà hát, âm nhạc, các chương trình giải trí, lễ hội, sự kiện); du lịch ban đêm (hoạt động tham quan ở các địa điểm tập trung khách du lịch); dịch vụ ẩm thực ban đêm (gồm: Nhà hàng, quán bar…), và các hoạt động mua sắm (các chợ đêm, khu mua sắm, thương mại…).

Hiện nay, KTBĐ đang dần trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế thông qua việc thúc đẩy phát triển nhiều ngành nghề kinh doanh cả truyền thống và phi truyền thống; từ đó, đã tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận người dân, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại cuộc họp

Thời gian qua, một số mô hình về kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh đã được hình thành. Tuy nhiên, các mô hình kinh tế đêm quy mô còn nhỏ, chỉ mới tập trung vào các hoạt động dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, ăn uống, làm đẹp, hầu như chưa tạo được dấu ấn. Kết cấu hạ tầng phát triển nhưng còn chậm, việc liên kết với các tỉnh lân cận còn hạn chế. Hạ tầng du lịch chưa được đầu tư, việc xây dựng và phát triển các loại hình vui chơi, giải trí còn ít. Sản phẩm du lịch đêm ở tỉnh còn ít, chưa phát triển như mong muốn, một số mô hình tuyến phố đi bộ đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày dự thảo Đề án kinh tế ban đêm tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, Đề án được xây dựng 3 phần chính, trong đó xác định quan điểm việc phát triển KTBĐ phải tổ chức xây dựng quy hoạch chức năng đặc thù, phù hợp với Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh, trong đó, trọng tâm là phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ. Xây dựng phương án, lộ trình phát triển KTBĐ phù hợp với điều kiện thực tế trong từng giai đoạn; tận dụng tiềm năng, thế mạnh và đặc trưng của các địa phương để phát triển KTBĐ mang bản sắc riêng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc…

 Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Dương Đức Hạnh phát biểu 

Mục đích của Đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh để hình thành các mô hình, sản phẩm độc đáo, khác biệt vào ban đêm; nâng cao chất lượng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút khách du lịch đến tham quan và lưu trú dài ngày; phát triển KTBĐ để bổ trợ cho các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo Đề án, trong giai đoạn 2023-2025 phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7-7,5%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 11,7%/năm. Triển khai thí điểm 3-4 khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ.

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 8-8,5%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 14,3%.

Dự thảo đề ra 10 nhóm giải pháp để thực hiện. Cụ thể: Nâng cao nhận thức về phát triển KTBĐ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với KTBĐ; giải pháp về quy hoạch phát triển KTBĐ; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển KTBĐ; hoàn thiện cơ sở hạ tầng, huy động vốn đầu tư; xúc tiến, quảng bá và truyền thông; phát triển nguồn nhân lực phục vụ KTBĐ; đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế ban đêm; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh quốc phòng.

Phó Giám đốc Sở VH, TT& DL Hồ Văn Hoan phát biểu 

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Đề án. Đồng thời, trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn, khảo sát địa điểm phù hợp; rà soát các quy định liên quan để có sự điều chỉnh phù hợp; cần có quy chế quản lý kinh tế đêm; cân đối nguồn lực đầu tư; đảm bảo môi trường, nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình làm du lịch, phát triển KTBĐ; nghiên cứu đầu tư các dịch vụ phù hợp theo từng giai đoạn…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định phát triển KTBĐ là cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển tất yếu chung của xã hội. Quảng Trị là địa phương có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển KTBĐ. Thời gian qua, một số mô hình về kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh đã được hình thành và đem lại những tín hiệu tích cực.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát triển KTBĐ là vấn đề lớn có tầm quan trọng, tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội vì vậy cần có những giải pháp để triển khai một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả.

Thống nhất tên gọi Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu, điều chỉnh về không gian, thời gian cho các hoạt động KTBĐ, gắn với những hoạt động cụ thể của từng địa phương; triển khai quy hoạch có trọng tâm, trọng điểm.

Trước mắt, cần tập trung triển khai thực hiện tại những địa điểm đã có hình ảnh, thương hiệu như TP. Đông Hà, thị xã Quảng Trị,... Sau đó, mỗi địa phương nghiên cứu triển khai các hoạt động đặc thù, phù hợp tình hình thực tế để đa dạng hóa loại hình du lịch.

Xem xét đề xuất các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động KTBĐ. Phân cấp, phân quyền rõ ràng trong công tác quản lý. Các địa phương có thể quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của mình liên quan đến phát triển KTBĐ.

Trên cơ sở ý kiến đại biểu dự họp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nghiên cứu bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo để Đề án sau khi được ban hành phải đảm bảo tính khả thi cao. 

          Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.