Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

6:35, Thứ Sáu, 12-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, Sở LĐ, TB&XH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, Sở LĐ, TB&XH đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quan trọng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về lao động, người có công và xã hội năm 2023 và từ năm 2023 – 2030.

Công tác giải quyết việc làm - lao động, tiền lương, BHXH và an toàn lao động được quan tâm thực hiện hiệu quả. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 13.989 lượt lao động; giải quyết việc làm ở nước ngoài theo hợp đồng cho 2.800 lao động; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,66%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 33%.

Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định; các cấp, các ngành, các địa phương tích cực phối hợp, thực hiện chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối tượng người có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngành đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho gần 17 nghìn đối tượng với số tiền trợ cấp hàng tháng gần 37 tỉ đồng.

Thông qua việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và các Chương trình MTQG, dự án giảm nghèo khác, năm 2023, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh giảm 1,77% với 2.994 hộ nghèo, cận nghèo.

Năm 2024, Sở LĐ-TB&XH đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, phấn đấu giải quyết việc làm cho 12.500 lao động (trong đó, đưa 1.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng); đổi mới và tăng cường công tác truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của người học, doanh nghiệp và xã hội đối với công tác giáo dục nghề nghiệp; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,16%.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu ngành LĐ, TB&XH tỉnh khẩn trương tham mưu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42 – NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trong đó cần đặc biệt quan tâm các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể và lộ trình rõ ràng để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phối hợp với các, sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chi trả trợ cấp qua thẻ ATM. Tập trung đổi mới toàn diện và triển khai quyết liệt các khâu đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động.

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan xây dựng các cơ chế về công tác đào tạo, nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp. Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân, khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.

Tham mưu giải pháp tích cực giảm thiểu tình trạng người lang thang, ăn xin, trẻ em thương tích, đuối nước; tình trạng bạo lực trẻ em trong học đường; tảo hôn ở một bộ phận người dân tộc thiểu số.

Tổ chức đánh giá năng lực, công suất của Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 để tham mưu xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để mở rộng quy mô của trung tâm, đảm bảo tiếp nhận người vào cai nghiện; rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 đã được biểu dương, khen thưởng.

Hồng Hà

Các tin khác