Sở Nội vụ Quảng Trị tổng kết công tác năm 2023

7:58, Thứ Tư, 24-1-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 23/1/2024, ngành Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2023, ngành Nội vụ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình thực tiễn để xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Chủ động xây dựng vị trí việc làm trong điều kiện hệ thống văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành chưa đầy đủ và đồng bộ, nhờ đó đã cơ bản hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra. Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện công tác tinh giản biên chế theo đúng lộ trình quy định; tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách nhằm phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Ngành Nội vụ cũng đã quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, giải quyết dôi dư cho cán bộ công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quyết tâm hoàn thành Dự án 513 theo đúng tiến độ quy định…

Trong năm nay, ngành cũng đã đổi mới trong cách thức chấm điểm, đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ để công tác đánh giá đảm bảo thực chất, khách quan và toàn diện hơn. Lần đầu tiên tỉnh ứng dụng phần mềm thi tuyển công chức, hỗ trợ hiệu quả cho công tác thi tuyển tại kỳ thi lần thứ 33. Ngành cũng có nhiều đổi mới trong công tác Hội, giúp các hội trên địa bàn tỉnh tổ chức, hoạt động có quy củ và nề nếp hơn trước. Đổi mới trong công tác lưu trữ, ứng dụng chuyển đổi số vào việc số hóa hồ sơ lưu trữ…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ngành Nội vụ trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát các nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các nhiệm vụ trọng tâm được HĐND, UBND tỉnh giao và phương hướng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp mới, có tính đột phá và đồng bộ hơn nữa; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hiện có, tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổ chức hoạt động thường xuyên và hiệu quả. Hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm; Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thực chất, khách quan, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ những cán bộ, công chức yếu kém; từ đó tạo cơ hội để tuyển dụng mới, lựa chọn những người có đủ năng lực, phẩm chất để thực thi nhiệm vụ. Giải quyết dứt điểm các vấn đề còn lại sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, đặc biệt là dôi dư cán bộ công chức cấp xã. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Nội vụ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện quy định, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhân dịp này, 7 tập thể và 13 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác năm 2023 và trong công tác cải cách hành chính.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác