Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

7:49, Thứ Năm, 7-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 06/3/2024, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được đề ra (70 nhiệm vụ), trong đó hoàn thành 6/6 nhiệm vụ cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 18/18 nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và ý kiến rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở đã hoàn thiện Hồ sơ, trình Kỳ họp thứ 21 - HĐND tỉnh khóa VIII thông qua; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong năm, Sở đã tham mưu bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch với số tiền hơn 25,1 tỷ đồng, bố trí cho 14 dự án quy hoạch gồm: Quy hoạch tỉnh, 11 quy hoạch đô thị và 2 quy hoạch vùng huyện…

Sở cũng đã chủ động nghiên cứu, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng.

Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra các nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu tập trung tham mưu thực hiện công bố, xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đổi mới mạnh mẽ về phong cách, lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác, làm việc tận tụy, có khoa học, bám sát thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách bền vững; rà soát từng ngành, từng lĩnh vực, có dự báo tình hình gắn với hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư, góp phần thúc đẩy nguồn thu từ doanh nghiệp.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu và trình cụ thể từng ngành, lĩnh vực phụ trách để lãnh đạo tỉnh có hướng giải quyết, xử lý công việc thuận lợi, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng yêu cầu trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngay từ đầu năm.

Về thực hiện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh uỷ đặt yêu cầu chung là bên cạnh kế hoạch hàng năm, còn có nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị văn kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ sắp tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; có kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp; tiếp tục tiên phong trong thực thi công vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tăng cường vai trò tham mưu chiến lược đối với tỉnh về công tác chuyển đổi số. Chú trọng việc thu hút đầu tư tư nhân bởi đây chính là một trong những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng thời lưu ý tập trung triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tiến Nhất

Các tin khác