Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

21:47, Thứ Tư, 28-2-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 28/2/2024, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Minh có buổi giám sát chuyên đề với UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng kết luận buổi giám sát

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Tính đến 31/12/2023, tỉnh Quảng Trị có 503 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), giảm 175 đơn vị so với năm 2015, trong đó có 45 đơn vị tự chủ về tài chính.

Về tinh giản biên chế, giai đoạn 2015-2021, tỉnh đã giảm 1.814 chỉ tiêu, đạt 10,06% so với số biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước được giao năm 2015. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh phải cắt giảm 1.641 chỉ tiêu, hiện đã giảm được 606 chỉ tiêu, đạt 3,7% so với số biên chế được giao năm 2021.

UBND tỉnh đã trình Thủ tướng phê duyệt 6 đơn vị ĐVSNCL chuyển thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Quản lý Bến xe khách và 4 Trung tâm môi trường đô thị cấp huyện (Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng).

Số lượng đơn vị sự nghiệp ngoài công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo từng ngành lĩnh vực tính đến hết ngày 31/12/2023 là 381 đơn vị, tăng 134 đơn vị so với năm 2015, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng báo cáo các nội dung tại buổi giám sát

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, qua 6 năm thực hiện các mục tiêu về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của tỉnh đều đạt và vượt các mục tiêu Trung ương đã đề ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã đáp ứng phần nào việc cung ứng các dịch vụ công trong các lĩnh vực theo nhu cầu của thị trường, đặc biệt là trong tình hình phải cắt giảm biên chế của lĩnh vực sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo kinh phí; giảm áp lực về đầu tư các nguồn lực của Nhà nước tại các vùng có điều kiện xã hội hóa, từ đó có điều kiện để đầu tư cho các khu vực khó khăn, miền núi, vùng sâu vùng xa…

Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong ĐVSNCL ở một số đơn vị đã tinh gọn nhưng còn một số nơi còn mang tính cơ học. Biên chế sự nghiệp nhiều đơn vị còn thiếu so với vị trí việc làm được phê duyệt, đặc biệt là đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, trong khi giai đoạn tiếp theo phải tiếp tục giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị còn chưa đồng đều do yếu tố về địa bàn, lĩnh vực hoạt động. Việc chuyển các ĐVSNCL từ đảm bảo một phần kinh phí sang tự chủ toàn bộ kinh phí còn hạn chế, tiến độ chậm, hiện chỉ đạt 8,9% tổng số ĐVSNCL…

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương sớm ban hành quy định về chuyển các trường mầm non, trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện xã hội hóa cao ra ngoài công lập theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW, để địa phương có cơ sở thực hiện. Đề nghị Trung ương sửa đổi các quy định liên quan để địa phương có cơ sở thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện trên cơ sở tổ chức lại Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi giám sát

Đề nghị Chính phủ xem xét cho phép thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thuộc Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Đề nghị Trung ương xem xét chuyển đổi biên chế sự nghiệp thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các chi cục sang biên chế công chức. Đồng thời, hướng dẫn về việc thực hiện xã hội hóa đối với lĩnh vực giáo dục để địa phương có cơ sở thực hiện vừa đảm bảo có đủ định mức giáo viên đứng lớp vừa đảm bảo việc giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2022-2026…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023. Quá trình thực hiện đã kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn và đánh giá rút kinh nghiệm qua từng bước.

Từ đó, đề nghị UBND tỉnh, các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát lại tổ chức bộ máy hoạt động của các sở, ngành, đơn vị để có kế hoạch, phương án sắp xếp, chuyển đổi, điều chỉnh phù hợp. Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập về đúng vị trí, cấp có thẩm quyền quản lý; không để nhiều đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ tồn tại trên một địa bàn. Thực hiện nhất quán chủ trương tinh giản biên chế theo quy định. Đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với những nội dung được đề xuất đoàn ĐBQH tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp trình lên Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền  thời gian tới.

Tiến Nhất

Các tin khác