Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

16:17, Thứ Ba, 27-2-2024

(Cổng TTĐT) Sáng nay, 27/2/2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự hội nghị.

Năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực. Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 655.649 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tăng 2,8% so với năm 2022, đạt 100,5% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện 22.273 người, chiếm 6,6% tỷ lệ người tham gia so với lực lượng lao động, tăng 5.191 người (30,4%) so với năm 2022, đạt 104,5% kế hoạch. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,82% dân số, vượt 1,67% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022, vượt 1,67% so với chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính giải quyết chế độ cho các đối tượng, doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời. BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị

Đáng chú ý là trong năm qua, BHXH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, tăng cường giao dịch điện tử; thực hiện đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia theo Đề án 06 của Chính phủ; tổ chức chi trả, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; nâng cao chất lượng hoạt động và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thông qua việc giải quyết tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào việc ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển KT-XH của địa phương. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và chúc mừng những thành tích đã đạt được của BHXH tỉnh trong năm 2023. Để tiếp tục phát huy vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, giúp nâng cao đời sống và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; thời gian tới Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, đôn đốc thu và giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết và chi trả kịp thời chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông để mọi người dân có thể tiếp cận tốt nhất thông tin về chính sách BHXH, BHYT. Chú trọng rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy nhanh chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả các mục tiêu theo Đề án 06 của Chính phủ.

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát hiệu quả chi phí khám, chữa bệnh BHXH và dự toán được giao; quản lý các Quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị mỗi một cán bộ, công chức trong ngành BHXH tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và phát triển ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; từng bước mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT, BHTN toàn dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển HT-XH của tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho BHXH tỉnh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Hồng Hà

Các tin khác