Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024

7:52, Thứ Năm, 7-3-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 06/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024.

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Tại hội nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu mục đích, quan điểm xây dựng dự án luật và các nội dung mới của Luật đất đai năm 2024.

Luật đất đai năm 2024 gồm 16 Chương và 260 Điều, bổ sung 1 chương về Phát triển quỹ đất; tách riêng Chương về thu hồi đất và Chương về Bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; bổ sung, sửa đổi 180 điều; bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều.

Luật đất đai năm 2024 có những điểm đáng chú ý như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; Quy định các trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”; Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất; bãi bỏ khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hàng năm; Quy định 5 phương pháp định giá đất; Quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất; Quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất… và một số nội dung quan trọng khác.

Hiện nay, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm sau khi có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, hệ thống pháp luật về đất đai sẽ mang tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam, góp phần phát huy cao nhất nguồn lực đất đai phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh hy vọng Luật đất đai năm 2024 sẽ sớm đi vào cuộc sống, nguồn lực đất đai sẽ được quản lý, khai thác, sử dụng bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. 

Tiến Nhất

Các tin khác