Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà

10:34, Thứ Năm, 7-3-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 6/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Về phía Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà có đồng chí Lê Quang Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Thành phố Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Toàn thành phố có 09 phường, với diện tích tự nhiên là 73,0853 km2, dân số là 101.249 người. Đảng bộ thành phố Đông Hà có 67 tổ chức cơ sở đảng (gồm 16 Đảng bộ, 51 chi bộ cơ sở). Tổng số đảng viên đến cuối năm 2023 là 7.210 đồng chí. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hơn 1.441 người.

Năm 2023, Thành phố Đông Hà có 8/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tưởng kinh tế thành phố tăng 9,77% so với năm 2022; cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch; thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 447,229 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 7.412 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022. Văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; giáo dục mũi nhọn đạt được nhiều thành tích; chất lượng khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được cải thiện; đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,25% so với đầu năm 2023. Các dự án thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021-2025 được tập trung thực hiện; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số được chú trọng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm. Tiếp tục kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, đảm bảo tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức tiếp tục được chú trọng; tiếp tục đổi mới việc tổ chức quán triệt, nghiên cứu kịp thời các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và tổ chức có hiệu quả, thiết thực các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ trọng đại của quê hương đất nước.

Năm 2024, với phương châm: “Đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm; khắc phục khó khăn; khơi thông nguồn lực; tăng tốc phát triển”, thành phố xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 9.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 702,200 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách địa phương: 765,189 tỷ đồng; Giá trị trên 1 ha canh tác đạt 105 triệu đồng; Xây dựng 1-2 tuyến phố đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị; Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng 3-4 trường; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,1% trở lên; Tạo việc làm mới từ 1.850 lao động trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên 74%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (theo cân nặng) trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 3%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,5% trở lên. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 99%; Tỷ lệ số hộ dân tham gia nộp phí rác thải đạt 97%. Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch. 100% tổ chức đảng các cấp thành phố tổ chức học tập, quán triệt kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành tốt các nội dung ký cam kết trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương, đơn vị với Ban Thường vụ Thành ủy; giữa Ban Thường vụ Thành ủy và người đứng đầu cấp ủy thành phố với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2024…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, thành phố đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo bổ sung phân cấp, uỷ quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND thành phố trong thời gian tới; Đề xuất ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Đông Hà…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung thảo luận, gợi mở các vấn đề giúp thành phố Đông Hà sớm giải quyết những tồn tại, những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách để giúp Đông Hà ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất cao với các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Thành phố Đông Hà có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Đông Hà phải là địa phương đi đầu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố để phấn đấu hoàn thành trong năm 2024. Cùng với đó, Đông Hà cần phối hợp với các sở ban ngành hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 của các phường; công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết phục vụ kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, để không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của cả tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy sớm triển khai hoạt động của các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới.

Về đề xuất bổ sung phân cấp, uỷ quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cho UBND thành phố trong thời gian tới cũng như cơ chế đặc thù cho Thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Đông Hà sớm đề xuất xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn xa hơn, cơ chế chính sách thông thoáng và tốt hơn để giúp Thành phố có điều kiện phát triển tốt nhất.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác