Chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024

18:36, Thứ Tư, 15-5-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 15/5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ IV Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp BCĐ lần thứ I bàn kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu kết luận cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, đến thời điểm hiện tại, các huyện: Hướng Hóa, Đakrông sẽ tổ chức Đại hội cấp huyện trong khoảng tuần giữa tháng 6/2024; các huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam Lộ đang thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức Hội nghị liên tịch cấp huyện, hoàn thành trước tháng 6/2024.

Dự kiến số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội cấp tỉnh khoảng 250 người, ngoài số lượng đại biểu cấp huyện đã chọn cử là 235 người (phân bổ theo tỷ lệ dân số dân tộc thiểu số các huyện có tại thời điểm 1/1/2024).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội như: dự thảo các báo cáo, tài liệu liên quan; kế hoạch theo dõi, kiểm tra chỉ đạo Đại hội, Hội nghị liên tịch cấp huyện; công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, số lượng đại biểu, thời gian, cơ cấu, thành phần, công tác thi đua khen thưởng và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội cấp tỉnh; thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu Ban giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cơ bản thống nhất với các nội dung dự kiến cho đại hội, đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh  tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp để bổ sung, xây dựng chi tiết kế hoạch đại hội. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tham gia dự hội nghị cấp huyện về việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc. Chỉ đạo hướng dẫn Đại hội đại biểu, Hội nghị liên tịch đại biểu các DTTS cấp huyện và có báo cáo kết quả cụ thể về UBND tỉnh.

Về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị nâng tổng số lượng đại biểu dự kiến (chính thức và khách mời) lên từ 300 - 350 người. Về công tác thi đua, khen thưởng, cần rà soát cơ cấu đảm bảo đủ cho các địa phương, các dân tộc và các cơ quan, đặc biệt là các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS.

Các cơ quan thông tin, truyền thông cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung trước, trong và sau Đại hội trên các ấn phẩm, cuộc thi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai tốt, đảm bảo các điều kiện về y tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự… tổ chức Đại hội nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên và cổ vũ đồng bào DTTS nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Dự kiến Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức vào tháng 11/2024 tại TP. Đông Hà.

Tiến Nhất

Các tin khác