Công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Quảng Trị

21:23, Thứ Hai, 10-6-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 10/6/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Trị theo kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Tham dự về phía Bộ Nội vụ có Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Đạt và các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Đạt công bố Quyết định thanh tra, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị. Báo cáo cho biết, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện một cách nghiêm túc; trình tự, thủ tục được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; không để xảy ra tình trạng chạy chức, chạy quyền, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cán bộ. Công chức được bổ nhiệm đều nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2024, trong thời gian 15 ngày làm việc (từ ngày 10/6 đến hết ngày 28/6/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tiếp thu ý kiến của đoàn thanh tra và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng thanh tra chuẩn bị đầy đủ báo cáo và các nội dung liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra tại tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, qua công tác thanh tra của Bộ Nội vụ trong lần này, tỉnh Quảng Trị xác định đây là cơ hội để các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh nhìn nhận về những gì đã làm được, những điểm còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng giao Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, địa phương thuộc đối tượng thanh tra trực tiếp về thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn Thanh tra; đồng thời sắp xếp, bố trí địa điểm, phương tiện làm việc thuận lợi nhất trong quá trình Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Quảng Trị; khâu nối với Đoàn Thanh tra trong quá trình Đoàn làm việc tại tỉnh. Đồng thời đề nghị Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của tỉnh để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Chánh Thanh tra Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nêu rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của hoạt động thanh tra về công tác tổ chức cán bộ; nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo, quán triệt hoạt động của Đoàn Thanh tra, yêu cầu các thành viên nghiêm túc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh tra, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác