Vĩnh Linh: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025

16:45, Thứ Sáu, 13-3-2020

Ngày 13/3/2020, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng nhằm lấy kiến của cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Ngọc Tư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Huyện ủy Vĩnh Linh đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và số lượng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào khoảng từ ngày 15 đến 30/8/2020 trong thời gian 2 ngày, không tính phiên đại hội nội bộ, với số lượng đại biểu được triệu tập là 289 đại biểu chính thức, giảm 11 đại biểu so với kỳ đại hội trước. Trên cơ sở này, Huyện ủy Vĩnh Linh đã xây dựng kế hoạch phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cho 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo dự thảo Báo cáo chính trị trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kì 2015-2020; phương hướng, chỉ tiêu cơ bản trên tất cả các lĩnh vực nhiệm kì 2020-2025; nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực đột phá, đặc biệt về phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện... cùng một số vấn đề quan trọng khác. 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Tư - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm, đề xuất. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia từ các đại biểu, Tổ biên tập văn kiện tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa sớm hoàn thiện báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 18 trình Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khoá 19, nhiệm kì 2020- 2025. Đồng thời, tích cực triển khai công tác chuẩn bị để  Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Linh khoá 19, nhiệm kì 2020- 2025 diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo thành công.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác