Triệu Phong: Chung kết Hội thi "CBCCVC với cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2020

10:24, Thứ Hai, 28-12-2020

Ngày 25/12/2020, Liên đoàn Lao động huyện Triệu phong phối hợp với Phòng Nội vụ huyện tổ chức Chung kết Hội thi "Cán bộ, CCVC với cải cách hành chính và văn hóa công sở" năm 2020.

Trao giải Nhất cho đội CĐCS xã Triệu Trạch

Tham gia hội thi chung kết cấp huyện có 5 đội thi gồm 4 đội công đoàn cơ sở cơ quan cấp xã và 1 đội liên cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện. Đây là những đội xuất sắc được tuyển chọn từ 22 đội thuộc 5 cụm thi công đoàn cơ sở. Trong khuôn khổ chung kết hội thi, các đội phải trải qua 3 phần, gồm: Phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi năng khiếu. Ở từng phần thi, các đội đã thể hiện xuất sắc những hiểu biết, kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính. Nội dung hội thi phong phú, thiết thực, sinh động, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2015-2020 và thực tiễn hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị cũng như huyện Triệu Phong.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, là dịp để trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, tự tin trong giao tiếp, lịch sự trong ứng xử với đồng nghiệp tại công sở; với tổ chức, công dân trong thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Hội thi còn góp phần phát huy tinh thần làm chủ, tính sáng tạo, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ công vụ và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Triệu Phong.

Kết thúc chung kết hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội CĐCS xã Triệu Trạch, giải Nhì cho Đội Liên cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện, giải Ba cho Đội CĐCS xã Triệu Phước, giải Khuyến khích cho đội CĐCS xã Triệu Thành và Triệu Ái.

Nguồn: http://congdoan.quangtri.gov.vn/

Các tin khác