Hướng Hóa: Hỗ trợ 10.000 cây giống cao su RRIV 124 cho 42 hộ của 2 xã A Dơi và Lìa trồng 16,8 ha cao su

14:24, Thứ Hai, 5-4-2021

UBND huyện Hướng Hóa vừa có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện và danh sách hộ được hỗ trợ cây giống cao su thực hiện Đề án chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác tại xã A Dơi và xã Lìa. Theo đó, với số tiền 300 triệu đồng 42 hộ dân của 2 xã được hỗ trợ 10.000 cây giống cao su RRIV 124 để trồng 16,8 ha; UBND huyện Hướng Hóa giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện hỗ trợ cây giống theo đúng đối tượng và dự toán đã phê duyệt. 

Cây cao su ở vùng Lìa đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân

Được biết trong những năm qua thực hiện Đề án “Chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác giai đoạn năm 2017-2020 đối với các xã vùng Lìa”. Các xã vùng Lìa đã tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chuyển đổi diện tích trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác, UBND huyện đã hỗ trợ 45.680 cây giống cao su cho các hộ ở các xã A Dơi, Lìa, Xy trồng 76,4 ha cao su, nâng tổng số diện tích cây cao su toàn huyện lên  1.131,9 ha, trong đó 675 ha đã đưa vào khai thác mủ.

Nguồn: http://huonghoa.quangtri.gov.vn/

Các tin khác