Thẩm định hồ sơ 10 dự án trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

7:55, Thứ Tư, 22-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 21/11, UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 10 dự án trên địa bàn tỉnh. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phan Văn Phước chủ trì cuộc họp.

Trong tổng số 10 dự án có hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng có 5 dự án đã đủ các điều kiện, gồm: Nhà máy Điện gió Hoàng Hải; Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Thủy 1; Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Sơn 6; Định canh định cư xã Tà Long; Định canh định cư xã Hướng Hiệp. 5 dự án còn lại mới cơ bản đủ các điều kiện nhưng vẫn còn một số diện tích rừng trồng chưa đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Cụ thể, đối với các dự án do Ban quản lý Dự án Phát triển qũy đất và Cụm công nghiệp huyện Đakrông làm chủ đầu tư, gồm: Di dân khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Húc Nghì; Đường giao thông liên thôn điểm Khu tái định cư Tà Rụt 1 đến thôn A Liêng, xã Tà Rụt và Quảng trường văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, thị trấn Krông Klang hiện vẫn còn tổng cộng 0,3099 ha rừng trồng; 2 dự án Khai thác mỏ cát Vĩnh Tú và Nhà máy tuyển rửa cát kỹ thuật Vĩnh Tú do Công ty CP Khai thác khoáng sản Hưng Phát Quảng Trị làm chủ đầu tư hiện có 1,1133 ha rừng trồng chưa đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng.

Sau khi xem xét hồ sơ và tiến hành trao đổi, thảo luận, hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua chủ trương đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 5 dự án đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện.

Đối với 5 dự án còn lại, hội đồng thẩm định đề nghị các chủ đầu tư, sở, ngành liên quan tiếp tục đốc thúc, có hướng dẫn cụ thể để bổ sung, hoàn thiện thủ tục, điều kiện theo đúng quy định của pháp luật. Về kết quả bỏ phiếu cùng những ý kiến trao đổi, đóng góp của chủ đầu tư, các sở, ngành tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tiến Nhất

Các tin khác