Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

22:31, Thứ Tư, 23-9-2020

(Web Quảng Trị) Chiều 23/9/2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. 

Nội dung ký kết thỏa thuận được hai đơn vị thống nhất vào nhiệm vụ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên cột mốc gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp xây dựng mô hình đoàn viên bộ đội biên phòng làm Bí thư, phó Bí thư chi đoàn thôn, bản trên địa bàn nơi đóng quân ở các vùng biên giới....

Qua biên bản ký kết, hai bên cũng đã thống nhất công tác phối hợp tổ chức thực hiện, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Trong đó giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác triển khai tổ chức các hoạt động của đoàn thanh niên về công tác phối hợp của 2 đơn vị. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ phối hợp, kết nối thanh niên các đồn biên phòng với lực lượng thanh niên địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trở thành một phần nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Qua đó, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới nói riêng, thắt chặt thêm mối quan hệ khăng khít với quần chúng nhân dân, góp phần củng cố và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.