Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1:27, Thứ Năm, 23-7-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 22/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho các học viên là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huận được tổ chức lần này nhằm tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng phát ngôn báo chí; phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, gồm phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất, bất thường; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, các học viên được hiểu rõ hơn về kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh với các thông tin sai lệch, tin giả trong giai đoạn hiện nay; khủng hoảng truyền thông; nhận diện và tổ chức đấu tranh với thông tin sai lệch; nguyên nhân, giải pháp, cách thức phản hồi thông tin báo chí đăng tải sai lệch, thiếu khách quan về cơ quan, địa phương, đơn vị.

Mỹ Anh

Các tin khác