Tạo việc làm cho gần 6.000 lao động trong 6 tháng đầu năm

16:1, Thứ Ba, 23-6-2020

(Web Quảng Trị) Theo thông tin từ Sở LĐTB&XH cho biết, kết quả công tác giải quyết việc làm tính đến ngày 12/6/2020 toàn tỉnh có gần 6.000 lao động được tạo việc làm mới đạt 52,52% kế hoạch, trong đó 683 người xuất khẩu lao động (ngoài thị trường Lào) đạt 56,92% kế hoạch

Kết quả tuyển sinh 6 tháng đầu năm 2020: tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp 7.659 người đạt 45,32% kế hoạch. Trong đó: Cao đẳng 15 người; trung cấp 337 người; sơ cấp và đào tạo thường xuyên 7.307 người.

Được biết, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 11.000 lao động, xuất khẩu 1.200 lao động; Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 16.900 người, phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 65,88%; trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề đạt 50%, tỷ lệ có bằng cấp chứng chỉ 32%; đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm 1,6%.

Tiến Nhất

Các tin khác