Triển khai tập huấn và đưa vào ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp

7:46, Thứ Tư, 24-6-2020

(Web Quảng Trị) Thực hiện theo Kế hoạch 323/KH-VP, từ ngày 23/6 – 26/6/2020, Trung tâm Tin học tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai tập huấn và đưa vào ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mới được nâng cấp trên phạm vi toàn tỉnh.

Mục tiêu của đợt tập huấn lần này nhằm hoàn thành công tác triển khai nâng cấp và đưa vào ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; đảm bảo phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đươc nâng cấp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử và các Nghị định, Thông tư hiện hành  về công tác văn thư, quản lý tài liệu, lập hồ sơ điện tử , trình ký xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Việc tập huấn sẽ được triển khai cho các đối tượng ở các Sở, ban ngành cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và 10 huyện, thị xã, thành phố và  125 xã, phường, thị trấn.

 

Các tin khác