Tập huấn chuyên sâu Phần mềm Một cửa điện tử, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

19:54, Thứ Sáu, 24-7-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 24/7/2020, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) tổ chức tập huấn chuyên sâu phần mềm Một cửa điện tử đối với lĩnh vực Đất đai trong giải quyết thủ tục hành chính, với 160 học viên là công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận xử lý và trả kết quả hồ sơ Thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng và các Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; các phòng Tài nguyên Môi trường và Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Với thời gian tập huấn 1 ngày, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn, phổ biến về quy trình và các thao tác để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mền Một cửa điện tử tỉnh.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp Tập huấn chuyên sâu Phần mềm Một cửa điện tử đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch vào ngày 31/7/2020 và Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội trong giải quyết thủ tục hành chính ngày 4/8/2020.

Việc ứng dụng, sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai liên thông và xuyên suốt từ cấp xã lên cấp huyện và cấp tỉnh, sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian đi lại cho người dân, tổ chức, giảm chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết công việc, thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện thứ hạng của tỉnh trên bảng tổng sắp về cải cách hành chính cả nước (ParIndex).

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.