Cam Lộ: 720 triệu đồng giúp hội viên nông dân khó khăn phát triển chăn nuôi bò

21:22, Thứ Sáu, 3-7-2020

Hội Nông dân huyện Cam Lộ vừa phối hợp với Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) tổ chức bàn giao vốn cho 45 hộ hội viên nông dân có người khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Cam Nghĩa và Cam Thủy, huyện Cam Lộ phát triển chăn nuôi bò. Đây là lần thứ 3 Hội Nông dân huyện Cam Lộ được Dự án hỗ trợ giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Đại diện Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) trao vốn tượng trưng cho Hội Nông dân huyện Cam Lộ

Dự án chăn nuôi bò tại huyện Cam Lộ được tài trợ bởi Quỹ Hạnh phúc KRX, Tổ chức Chia sẻ Dân sự toàn cầu (GCS) là đơn vị quản lý vốn, Hội Nông huyện tổ chức thực hiện. Có 45 hộ hội viên nông dân có người khuyết tật và hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Nghĩa và Cam Thủy được tham gia vay vốn để đầu tư vào hoạt động chăn nuôi bò với tổng số tiền 720 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ được vay 16 triệu đồng, trong thời gian 36 tháng, với lãi suất 2,4%/năm. Số lãi suất này chủ yếu để phục vụ cho công tác quản lý vốn.

Sau lễ bàn giao vốn, các hộ tham gia dự án được tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi và cách phòng các loại dịch bệnh cho bò. Đồng thời sẽ được bàn giao vốn trực tiếp cho từng hộ để mua bò giống. Việc hỗ trợ cho các hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình hội viên nông dân mở hướng chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác