Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát thực trạng tiếp cận đất ở, đất nông nghiệp ở các huyện đồng bằng

8:49, Chủ Nhật, 20-12-2020

(Web Quảng Trị) Sáng 18/12/2020, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát thực trạng tiếp cận đất ở, đất nông nghiệp ở các huyện đồng bằng và bổ sung kế hoạch phát triển chiến lược hội. 

Trong năm 2020, với những kinh nghiệm đã đúc kết được từ đợt khảo sát ở 2 huyện Hướng Hoá và Đakrông, Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện khảo sát đối với các địa phương khác.

Trên cơ sở đó, đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về tình trạng đất ở và đất sản xuất nông nghiệp của hội viên người khuyết tật và đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người khuyết tật ở Quảng Trị. 

Đây là điều kiện quan trọng giúp cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp cận tốt hơn với chính sách nhà nước về hỗ trợ chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và đất ở; nâng cao năng lực vận động chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật, trong đó có đề xuất xem xét ưu tiên hỗ trợ quyền sử dụng đất và đất sản xuất nông nghiệp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số...

Mỹ Hạnh

Các tin khác