Hội Khuyến học tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

17:13, Thứ Tư, 20-12-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 20/12, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2024 và phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia”.  

Năm 2023, các cấp HKH tiếp tục quan tâm củng cố, phát triển tổ chức Hội, hội viên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Hiện toàn tỉnh có 2.577 tổ chức Hội khuyến học với 216.652 hội viên, chiếm 32,84% so với dân số. Việc thực hiện Chương trình 387 và Chương trình 677 của Thủ tướng Chính phủ đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, toàn tỉnh có 125 Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã, 768 TTHTCĐ thôn, bản với 282 cán bộ quản lý, 66 giáo viên biệt phái, 60 cộng tác viên làm việc tại các TTHTCĐ.

Về kết quả thực hiện các mô hình học tập, tính đến ngày 30/11/2023, toàn tỉnh có 64.410 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”; 583 dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”; 431 thôn, bản, khu phố được công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 426 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”. Toàn tỉnh có 3.279 công dân đăng ký thành công tài khoản phần mềm công dân học tập. Ở cấp xã có nhiều đơn vị đã triển khai đại trà bộ công cụ phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu công dân học tập.  

Trong năm 2023, Quỹ Khuyến học toàn tỉnh huy động được gần 40 tỉ đồng và đã tổ chức trao học bổng, hỗ trợ, khen thưởng cho hơn 19.013 lượt đối tượng.   

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp hội cơ sở sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Kế hoạch 135/KH-UBND, ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình 387 và Chương trình 677. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường. Tích cực hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia". Phong trào nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số đối với mỗi cá nhân, gia đình - một trong những yêu tố quyết định đến việc xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc.

Dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

Hồng Hà

Các tin khác