Thu, chi ngân sách tháng 3/2021

16:53, Thứ Năm, 8-4-2021

THU NGÂN SÁCH

CHI NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 31/3/2021 là 1.041,828 tỷ đồng/DT 3.450 tỷ đồng, đạt 30,2% dự toán địa phương và 36,4% dự toán Trung ương, bằng 127,9% cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/3/2021 đạt 1.900, 293 tỷ đồng/DT 9.161,970 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu nội địa: 724,638 tỷ đồng/DT 2.970 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán địa phương và đạt 30,4% dự toán Trung ương, bằng 101,5% cùng kỳ năm 2020.

- Thu từ hoạt động XNK: 313,364 tỷ đồng/DT 480 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán địa phương.

- Chi đầu tư phát triển: đạt 157,343 tỷ đồng/DT 1.400,710 tỷ đồng, đạt 11% dự toán năm, bằng 74% cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên: 1.082,618 tỷ đồng/DT 4.874,521 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán, bằng 100% so cùng kỳ năm trước.

 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2021: BC54/BC-UBND

 

Các tin khác