Tin lũ khẩn cấp trên sông Hiếu và sông Thạch Hãn, tin lũ trên các sông Quảng Trị

18:56, Thứ Bảy, 17-10-2020

  

I. Tình hình thủy văn đã qua
Hiện nay, lũ trên các sông đang lên.
Mực nước lúc 13 giờ ngày 17/10/2020 ở một số nơi như sau:
- Trên sông Bến Hải tại Gia Vòng 9.77 m, dưới BĐ3: 1.23 m; tại Hiền Lương
2.06 m, trên BĐ2: 0.06 m.
- Trên sông Hiếu tại Đầu Mầu 23.78 m, trên BĐ3: 0.58 m; Đông Hà 4.55 m, trên
BĐ3: 0.55 m.
- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 6.93 m, trên BĐ3: 0.93 m.
- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 3.25 m, dưới BĐ3: 0.25 m.
II. Dự báo
Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên và dao động ở mức rất cao.
Mực nước ở một số nơi như sau:
- Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7.30 m, trên mức BĐ3: 1.30 m.
- Trên sông Bến Hải tại Hiền Lương 2.40 m, dưới BĐ3: 0.10 m.
- Trên sông Hiếu tại Đông Hà khả năng đạt đỉnh 4.65 m, trên mức BĐ3: 0.65 m,
trên lũ lịch sử (năm 1983) 0.07m, sau đó giảm chậm.
- Trên sông Ô Lâu tại Hải Tân 3.50 m, ở mức BĐ3.
III. Cảnh báo
Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Hướng Hóa,
Đakrông, Cam Lộ và phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng, sạt lở bờ
sông, taluy đường giao thông, các công trình đang thi công.
Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng diễn ra nghiêm trọng tại vùng thấp trũng,
đồng bằng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng.
Ngập úng đô thị tại thành phố Đông Hà và Thị xã Quảng Trị.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
Riêng sông Thạch Hãn cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 17/10/2020.
Bản tin tiếp theo phát lúc 21 giờ 30.
Người soạn tin: Nguyễn Khắc Dương. Người soát tin: Lại Thị Ngọc Anh.

Các tin khác