Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024

8:2, Thứ Năm, 22-2-2024

Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024

Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2024: 9,799 tỉ đồng bố trí cho các đơn vị, địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND tỉnh, ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh.

Trong đó, huyện Hải Lăng được bố trí 596 triệu đồng; huyện Triệu Phong hơn 1,19 tỉ đồng; huyện Gio Linh 997 triệu đồng; huyện Vĩnh Linh hơn 1,265 tỉ đồng; huyện Cam Lộ 556 triệu đồng; huyện Đakrông hơn 992 triệu đồng; huyện Hướng Hóa gần 1,5 tỉ đồng; thị xã Quảng Trị 75 triệu đồng; Sở Công thương 400 triệu đồng; Chi cục Phát triển nông thôn 640 triệu đồng; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 430 triệu đồng; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 590 triệu đồng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 500 triệu đồng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 70 triệu đồng.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.