Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng băng tải vận chuyển than đá từ Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy

7:47, Thứ Sáu, 22-3-2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng băng tải vận chuyển than đá từ Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy.

Theo đó, Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban gồm: Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cùng 17 thành viên khác.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: Trên cơ sở các quy định của pháp luật, nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch, phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng băng tải vận chuyển than đá từ Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy (gọi tắt là Dự án).

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng Dự án theo đúng quy định pháp luật; ưu tiên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong quá trình hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án; định kỳ đánh giá việc thực hiện Dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp để Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trên cơ sở đề xuất của cơ quan trường trực.

Quyết định nêu rõ, Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; làm đầu mối giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Xem chi tiết

Các tin khác