UBND tỉnh gỡ vướng trong thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR

7:55, Thứ Năm, 22-2-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 21/2/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các Sở, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn trong thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng SGR.

Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2021 với diện tích 45ha tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh có tổng vốn đầu tư 98 tỷ đồng.

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhà đầu tư gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về vị trí, sự đồng thuận của người dân... Ngày 21/3/2022, tại thông báo kết luận số 48/TB-UBND của lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo trường hợp quá khó khăn, không thể triển khai tại vị trí đã thống nhất thì giao UBND huyện Vĩnh Linh rà soát quỹ đất phù hợp để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh vị trí triển khai dự án.

Ngày 17/8/2023, nhà đầu tư có văn bản điều chỉnh vị trí thực hiện dự án từ xã Vĩnh Sơn sang xã Vĩnh Chấp và một số nội dung đề xuất điều chỉnh về tên dự án, quy mô kiến trúc xây dựng, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện…

Theo đó, nhà đầu tư đã tìm kiếm địa điểm mới và thỏa thuận với hộ dân xã Vĩnh Chấp để đồng thuận chuyển nhượng đất cho nhà đầu thư thực hiện dự án, tổ chức tham vấn cộng đồng với vị trí đề xuất thực hiện dự án mới và đã được địa phương, người dân đồng thuận.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sớm được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ở vị trí khu đất mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Vĩnh Linh, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất phương án điều chính chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thống nhất theo đề xuất về điều chỉnh vị trí đầu tư thực hiện dự án từ xã Vĩnh Sơn sang xã Vĩnh Chấp và giao huyện Vĩnh Linh phối hợp với các ngành liên quan làm thủ tục về phương án quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp. Đề nghị nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các Sở ngành, địa phương để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thành trong quý I/2024, lưu ý các nội dung xin điều chuyển cần căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm văn bản tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Tiến Nhất

Các tin khác