Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh quý I/2024

6:46, Thứ Năm, 11-4-2024

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh quý I/2024. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Chí Trung cho biết, tính đến ngày 31/3/2024 tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2024 của tỉnh là 205,436 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch tỉnh giao đầu năm và đạt 12,7% kế hoạch thực tế tỉnh triển khai thực hiện. Trong đó có 5 đơn vị, địa phương giải ngân trên 30% kế hoạch; 7 đơn vị, địa phương giải ngân từ 10% đến 20% kế hoạch; 8 đơn vị, địa phương giải ngân dưới 10% kế hoạch và 14 đơn vị, địa phương chưa giải ngân đã ảnh hưởng lớn đến kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Một số đơn vị, địa phương có kế hoạch 2024 (phân cấp tỉnh quản lý) khá lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp như: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (kế hoạch 2024 là 455 tỷ đồng, giải ngân 11,5%), Sở Giao thông vận tải (kế hoạch 2024 là 78 tỷ đồng, giải ngân 0,1%), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (kế hoạch 2024 là 26 tỷ đồng, giải ngân 0%), huyện Gio Linh (kế hoạch 2024 là 123 tỷ đồng, giải ngân 9,7%), huyện Hướng Hóa (kế hoạch 2024 là 114 tỷ đồng, giải ngân 3,5%), huyện Triệu Phong (kế hoạch 2024 là 47 tỷ đồng, giải ngân 5,9%).

Có 66 dự án của 13 đơn vị và 9 địa phương giải ngân dưới 10%; đặc biệt có 44 dự án với số vốn 199,783 tỷ đồng chưa giải ngân; trong đó: 30 dự án ngân sách địa phương với số vốn 83,381 tỷ đồng, 8 dự án ngân sách trung ương với số vốn 51,869 tỷ đồng, 6 dự án ODA với số vốn 64,533 tỷ đồng.

Chương trình MTQG giải ngân 32,053 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch; cụ thể: 5 địa phương đã giải ngân là: Thị xã Quảng Trị (76%), huyện Vĩnh Linh (19,3%), huyện Đakrông (17,4%), huyện Hải Lăng (4,5%), huyện Cam Lộ (1,2%); 5 địa phương và 9 Sở, ngành chưa giải ngân với số vốn 178,543 tỷ đồng, đặc biệt các đơn vị có kế hoạch vốn khá lớn như: huyện Hướng Hóa (95,447 tỷ đồng), huyện Triệu Phong (27,2 tỷ đồng), huyện Gio Linh (24,085 tỷ đồng), huyện đảo Cồn Cỏ (9 tỷ đồng).

Kết quả giải ngân 3 tháng đầu năm 2024 của tỉnh thực hiện khá hơn so với cùng kỳ năm 2023 cả về tỷ lệ và số vốn giải ngân, cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu và lượng vốn giải ngân còn lại của năm 2024 khá lớn (chưa kể 332,051 tỷ đồng đang trình Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh cho phép kéo dài). Do đó cần sự nỗ lực hơn nữa của các cấp, các ngành và các chủ đầu tư để có thể giải ngân hết trước ngày 31/12/2024 theo đúng yêu cầu.

Đối với kế hoạch được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024; tính đến ngày 31/3/2024 giải ngân 21,015 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch, trong đó: có 2 đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân khá là: Sở Y tế (51,9%), huyện Hướng Hóa (27,2%); có 2 đơn vị đã giải ngân nhưng tỷ lệ còn thấp là: Sở Giao thông vận tải (1,1%), huyện Hải Lăng (2,6%). Có 12 đơn vị, địa phương chưa giải ngân, trong đó có 4 đơn vị, địa phương có kế hoạch vốn kéo dài lớn như: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh 54,745 tỷ đồng, huyện Đakrông 19,169 tỷ đồng, huyện Triệu Phong 10,541 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương đã báo cáo và thảo luận về những vướng mắc, tồn tại của từng dự án cụ thể cần sớm được khắc phục, xử lý, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh như nhiều dự án chậm được phê duyệt nên chưa có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; nhiều thủ tục đầu tư cần thời gian thẩm định kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng chậm làm trễ tiến độ các dự án…

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tham gia hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh; trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin của các sở, ban ngành cấp tỉnh và địa phương; ý kiến phát biểu, giải trình, làm rõ của các chủ đầu tư và đại biểu dự họp, đặc biệt là ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp do Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban ngành đề xuất, kiến nghị. Đồng thời lưu ý, trên tinh thần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến tham gia của các sở, ban ngành và địa phương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân Quý I và nhiệm vụ, giải pháp sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong Quý II để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư được giao quản lý; Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành và của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tăng cường kiểm tra, bám sát hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên để có phương án xử lý theo quy định.

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các đơn vị, địa phương được giao thực hiện nguồn thu chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh nguồn thu; khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai đấu giá quyền sử dụng đất.

Về cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các sở, ngành, cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngoài việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định so với quy định của pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh thì cần áp dụng pháp luật hết sức linh hoạt, đẩy mạnh cải cách hành chính vì mục tiêu, lợi ích chung…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác