UBND tỉnh họp phiên toàn thể về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2024

21:15, Thứ Năm, 11-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/4/2024, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp toàn thể UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Quý I năm 2024 và tham gia ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khóa VIII.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể 

Quý I năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng 4,84% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,83%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,66%; khu vực dịch vụ chiếm 48,34%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,17%.

Về nông nghiệp, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã gieo cấy hết diện tích cây trồng vụ Đông Xuân, trong đó, toàn tỉnh gieo cấy lúa ước đạt 26.143,7 ha. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng thấp; nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn về nguyên vật liệu đầu vào và đơn hàng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước trong những tháng đầu năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến nay đạt 713,175 tỷ đồng/dự toán 3.901 tỷ đồng, đạt 18,3% dự toán địa phương, 18,3% dự toán Trung ương và bằng 107,7% cùng kỳ năm 2023.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựnh chính quyền được đẩy mạnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cơ sở thực hiện chế độ tiền lương mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; bảo đảm quốc phòng an ninh Quý I năm 2024, trong đó đề xuất một số vấn đề liên quan đến đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và tăng thu ngân sách, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, kế hoạch triển khai Lễ hội Vì Hòa bình và cho ý kiến đối với các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh khóa VIII…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các Sở ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ trọng tâm mà UBND tỉnh đã đề ra trong thời gian tới để có các giải pháp cụ thể nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng.

Đề cập đến một số vấn đề các cơ quan báo chí phản ánh thời gian qua liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường hay vấn đề chất lượng con giống cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành kiểm tra, rà soát chặt chẽ, xử lý đúng nếu có sai phạm. Cùng với đó phải thực hiện việc đưa thông tin chính xác, minh bạch, tránh làm hoang mang dư luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận phiên họp 

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án động lực; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tích cực vận động, tìm kiếm, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư để hoàn thành dự án hoặc các hạng mục cơ bản, chủ yếu để phát huy hiệu quả đầu tư, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao du lịch, tổ chức các hoạt động khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2024, chuẩn bị tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Đối với các dự thảo Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Tiến Nhất

Các tin khác