Thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn TP.Đông Hà

17:42, Thứ Năm, 11-4-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin định kỳ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn TP.Đông Hà. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự và thông tin nội dung về những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dự và phát biểu tại hội nghị

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 18/1/2024, gồm 16 chương, 260 điều, quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, trừ quy định tại Điều 190 (về hoạt động lấn biển) và Điều 248 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp) có hiệu lực thi hành sớm hơn từ ngày 1/4/2024.

Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng thông tin một số điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi năm 2024

Luật Đất đai sửa đổi quy định những nội dung mới, trọng tâm như: Sửa đổi, bổ sung quy định về người sử dụng đất để thống nhất với quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Quốc tịch, Luật Đầu tư. Bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; bảo đảm thống nhất giữa Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và quy định pháp luật khác có liên quan. Xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp song vẫn bảo đảm đồng bộ với pháp luật về quy hoạch; đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Quy định rõ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí, trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tuân thủ Hiến pháp. Hoàn thiện các quy định về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất theo nguyên tắc phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả.

Luật hóa và bổ sung, hoàn thiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất nhằm giải quyết tốt những bất cập, vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn. Hoàn thiện các quy định về chính sách tài chính về đất đai. Bổ sung, hoàn thiện quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất bảo đảm thống nhất giữa Luật Đất đai và các luật khác có liên quan.

Hoàn thiện quy định về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất lần đầu cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để bảo đảm cuộc sống. Hoàn thiện quy định về địa giới hành chính, bản đồ địa chính, trách nhiệm và phạm vi quản lý đất đai theo địa giới đơn vị hành chính…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cũng thông tin một số nét chính về tình hình kinh tế xã hội, một số dự án, đề án lớn tạo đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới như: Khu công nghiệp Quảng Trị; Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1; Cảng hàng không Quảng Trị; Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây; Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ; Đường tránh phía Đông TP.Đông Hà; Phương án tổng thể vận chuyển than đá từ Lào qua cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng biển Mỹ Thủy và Hạ tầng cấp thiết tại khu vực cửa khẩu Quốc tế La Lay…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong muốn các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn TP.Đông Hà phát huy trí tuệ, kinh nghiệm quá trình công tác, tiếp tục góp sức hiến kế cho tỉnh xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiến Nhất

Các tin khác