Hướng Hóa: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8 năm học 2020 - 2021

11:8, Thứ Tư, 1-12-2021

Ngày 29/11/2021, tại Trung tâm Chính trị huyện Hướng Hóa, Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp với Huyện ủy Hướng Hóa tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khóa 8, năm học 2020 - 2021. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Giám hiệu trường Chính trị Lê Duẩn đã đến dự.

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính khóa 8 năm học 2020 - 2021

Sau 12 tháng học tập và rèn luyện, 79 học viên đã được trang bị những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh; tình hình nhiệm vụ địa phương; kiến thức về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể…

Kết quả tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại giỏi chiếm 40,5%, loại khá 59,5%. Trường Chính trị Lê Duẩn đã trao bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 79 học viên và tặng Giấy khen cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. 

Với những kiến thức lý luận và kỹ năng được nghiên cứu cùng với vốn hiểu biết và kinh nghiệm sẵn có, các học viên sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng  Hướng Hóa ngày một phát triển.

Nguồn: http://huonghoa.quangtri.gov.vn/

Các tin khác