Phân hạng, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2023

13:53, Thứ Tư, 27-12-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 26/12, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP, từ năm 2023 cấp tỉnh chỉ đánh giá, phân hạng những sản phẩm có tiềm năng đạt 4 sao, 5 sao do UBND cấp huyện đề xuất; sản phẩm 3 sao do hội đồng cấp huyện chấm và UBND cấp huyện quyết định công nhận.

Năm 2023, toàn tỉnh có 58 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (36 sản phẩm mới, 16 sản phẩm công nhận lại và 6 sản phẩm nâng hạng). Trong đó, 7/9 huyện đề nghị hội đồng cấp tỉnh xem xét phân hạng sản phẩm 4 sao cho 13 sản phẩm và hồ sơ dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2023, bao gồm 10 sản phẩm thực phẩm, 1 sản phẩm đồ uống và 2 sản phẩm mỹ phẩm. Huyện Hải Lăng và Triệu Phong không có sản phẩm đề nghị đánh giá, phân hạng 4 sao.

Theo đánh giá của tổ giúp việc, các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng năm 2023 đều là các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của mỗi vùng, mỗi địa phương trong tỉnh. Sản phẩm được chủ thể chú trọng nâng cao chất lượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ công bố chất lượng, phiếu phân tích chỉ tiêu chất lượng, xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, hệ thống bao bì, tem nhãn, tờ rơi.

Đặc biệt có 1 sản phẩm đề nghị xem xét đánh giá hạng 5 sao. Bên cạnh đó, do năm 2023 thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chí mới, nhiều nội dung khắt khe hơn như sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường..., đòi hỏi phải chuẩn hóa hơn nên có 6/13 sản phẩm không đủ điều kiện tối thiểu của hạng 4 sao.

Sau thảo luận, giải trình của của tổ giúp việc, thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất kết quả đánh giá để có căn cứ phân hạng sản phẩm.

Tiến Nhất

Các tin khác