Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:48, Thứ Sáu, 19-1-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 19/1, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; tham dự còn có các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; các ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Năm 2023, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại. Tỉnh uỷ ban hành Kết luận về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2023; Kết luận về quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 làm cơ sở để Ban cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình Hội đồng quốc gia thẩm định, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo dự án động lực tỉnh đã tổ chức trên 34 phiên làm việc, ban hành 48 thông báo kết luận cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đặt quyết tâm cao đối với 4 huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác 626 của tỉnh phối hợp hoàn thiện đề án đề xuất Chính phủ 2 nước Việt Nam – Lào về cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo- Đensavan; tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Sakae Việt Nam hỗ trợ hai tỉnh Savannakhet, Salavan trong việc xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo để phù hợp với định hướng phát triển.

Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng. Trong 9 chỉ tiêu chủ yếu, có 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt; 2/9 chỉ tiêu tiệm cận kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước thực hiện được 3.800 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất với dự thảo báo cáo trung tâm, đồng thời thảo luận, bổ sung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2023 đã khẳng định rằng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tập trung quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo cả hệ thống chính trị cùng tập trung thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.

Trong công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng thiết thực, hiệu quả. Chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cũng như có giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng...

Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới cũng như thực hiện có hiệu quả đề án, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, kiên trì, quyết liệt hơn trong thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên. Tập trung thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, trong đó trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường giám sát chuyên đề để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và cảnh báo các vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Các cấp ủy, cơ quan nội chính, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với phương châm kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Công tác dân vận phải được tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đem lại kết quả thực chất, rõ nét, quyết tâm, quyết liệt giải quyết những việc mới, việc khó ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả...

Lãnh đạo tỉnh trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Phụng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định Đại tá Nguyễn Đức Hải, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh tham gia BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy với BTV Tỉnh ủy 

Hội nghị tổ chức ký cam kết trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy với BTV Tỉnh ủy năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các tập thể

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao bằng khen của BTV Tỉnh ủy cho các cá nhân

Dịp này, BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.