Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị

8:19, Thứ Tư, 8-9-2021

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 về việc  thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị.

Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Quảng Trị do ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến các chương trình quốc gia về bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác