Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024

17:13, Thứ Ba, 4-6-2024

Ngày 3/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 có chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”.

Các hoạt động chủ yếu trong Tháng cao điểm: Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; triển khai thực hiện các hoạt động khác về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Xem chi tiết

Các tin khác