Hội nghị trực tuyến nghiên cứu khả thi Dự án “Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị”

7:12, Thứ Ba, 7-12-2021

(Web Quảng Trị) Sáng ngày 6/12/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để thảo luận các nội dung nghiên cứu tính khả thi Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ toàn diện cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị cũng như một số tỉnh ở miền Trung và nước bạn Lào. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm đến dự án này bởi tính thiết thực, ý nghĩa mang lại cho người khuyết tật, góp thực thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ, phục hồi chức năng và đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo cùng các chuyên gia của KOICA để trao đổi, thảo luận tích cực, sâu rộng đi đến những thống nhất chung về các nội dung nghiên cứu tính khả thi để dự án thực hiện hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho đối tượng hưởng lợi là người khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng, tiếp cận đầy đủ với một số dịch vụ thiết yếu, có khả năng tự lập để xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tin tưởng với sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo cùng các chuyên gia của KOICA, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của tỉnh Quảng Trị sẽ đi đến thống nhất các nội dung quan trọng để dự án sớm triển khai thực hiện đạt kết quả cao.

Giám đốc Quốc gia KOICA Việt Nam Cho Han Deog cho biết, Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị luôn được lãnh đạo cùng các chuyên gia KOICA đặc biệt quan tâm. Trước đây, quy hoạch tổng thể Trung tâm Phục hồi chức năng và Trung tâm hỗ trợ người có công và bảo trợ xã hội dự kiến chọn triển khai dự án nằm ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh với tổng diện tích khoảng 3,4 ha. Tuy nhiên, vì lo ngại về thiên tai và một số vấn đề khác nên yêu cầu thay đổi địa điểm. Phía KOICA quyết tâm thực hiện thành công dự án này để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được của hai bên trong thực hiện các dự án trước đây mang lại hiệu quả cho người khuyết tật. Mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành phối hợp chặt chẽ để sớm đi đến thống nhất một số nội dung nghiên cứu tính khả thi của dự án.

Với mục tiêu xây dựng mô hình Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị bằng cách áp dụng mô hình Viện phúc lợi - Phục hồi chức năng Seoul Hàn quốc, Dự án Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị do KOICA tài trợ sẽ được triển khai trong thời gian từ năm 2022 - 2026; với quy mô trung tâm 4.000 m2; dự kiến xây dựng tại thành phố Đông Hà. Mục đích nhằm hỗ trợ toàn diện cho người khuyết tật từ phục hồi chức năng, đào tạo nghề, can thiệp y tế, đảm bảo người khuyết tật có quyền và cơ hội bình đẳng tiếp cận với dịch vụ phúc lợi xã hội. Tổng kinh phí dự án dự kiến khoảng 14 triệu USD, trong đó, phía KOICA tài trợ khoảng 12 triệu USD, phía Việt Nam 2 triệu USD.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở, ngành, đơn vị liên quan và lãnh đạo cùng các chuyên gia KOICA cùng nhau trao đổi, thảo luận về các nội dung như vị trí địa điểm xây dựng trung tâm; hỗ trợ trang thiết bị cho trung tâm; kế hoạch phân bổ và đảm nhận nhân sự, kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch đảm bảo chi phí hoạt động trung tâm; nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Phục hồi chức năng cho người khuyết tật, bao gồm: đào tạo, tập huấn cho cán bộ tỉnh về quản lý, phúc lợi xã hội, phục hồi chức năng và xây dựng mạng lưới phục hồi chức năng cộng đồng; thiết lập hệ thống quản lý tổng hợp về người khuyết tật.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác