Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

15:23, Thứ Ba, 7-12-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 7/12/2021, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN). Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh...

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, KTTT, HTX lĩnh vực PNN phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Các loại hình HTX lĩnh vực PNN phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại.

Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác, thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 - 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55% - 80%; có sự khác biệt về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với HTX nông nghiệp; so với chung cả nước, tổng số HTX, số lượng thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%), nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

Báo cáo về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp cho biết, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, liên hiệp HTX đạt nhiều kết quả: Đào tạo, bồi dưỡng cho 84,3 nghìn lượt cán bộ và thành viên HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho hơn 1.600 lượt HTX; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới cho 725 lượt HTX; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX trung ương và địa phương cho hơn 2.300 lượt HTX vay vốn, với doanh số gần 1.300 tỷ đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho 2.809 lượt HTX tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế xã hội; hỗ trợ cho 7.753 HTX thành lập mới và 6.400 HTX đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012…

Tại hội nghị, đại diện một số Bộ, ngành, địa phương, liên minh HTX, hợp tác xã các tỉnh, thành đã thảo luận, làm rõ vai trò, vị trí của HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thuận lợi, khó khăn. Đồng thời, tập trung thảo luận về phát triển KTTT và HTX trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, qua theo dõi của Ủy ban Trung ương MTTQ cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và thi hành Luật Hợp tác xã thời gian qua đã thu được nhiều kết quả quan trọng nhất là việc xây dựng các chính sách để triển khai một cách đồng bộ. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng còn một số tồn tại nhất là trong việc nhận thức, sự quan tâm của các ngành, địa phương còn chưa đúng tầm, nhiều chính sách chưa được thực hiện hiệu quả…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các Bộ ngành, địa phương tiếp tục xác định vai trò quan trọng của khu vực KTTT trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; đồng thời, tiếp tục thống nhất nhận thức về quan điểm phát triển KTTT phải theo đúng bản chất là tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, phục vụ thành viên là chính và tách bạch với mô hình doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản thi hành Luật HTX 2012…

Tiến Nhất

Các tin khác