Tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022

9:2, Thứ Bảy, 8-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 7/1/2021, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022.

Tham dự còn có các đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo của các sở ban ngành, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và cầu thị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những mặt còn tồn tại và yếu kém, những khó khăn và vướng mắc, những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của toàn tỉnh nói chung và từng ngành, lĩnh vực, địa phương nói riêng. Đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022 và Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn chỉnh, để khi ban hành, tạo được sự thống nhất, đồng thuận và hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thời gian qua. Đặc biệt, việc kế thừa những kết quả quan trọng của nhiệm kỳ trước đã giúp tỉnh thực hiện hiệu quả các dự án trên lĩnh vực phát triển công nghiệp năng lượng. 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề hiện thực hóa các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển cho nhiệm kỳ này cũng như những năm sau. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp tỉnh theo hướng có kết quả, sản phẩm theo từng lĩnh vực, chuyên ngành; phân công trách nhiệm rõ ràng, khoa học hơn trên cơ sở tham khảo, áp dụng các mô hình quản lý hiện đại của các địa phương. Tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân dân. Tăng cường sự phối hợp, đoàn kết giữa các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện nhiệm vụ nhuần nhuyễn, đạt kết quả tốt…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhận định năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Để tổ chức thực hiện hoàn thành Chủ đề năm đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định là: “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thúc đẩy tăng trưởng” và quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022 , Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào việc xây dựng các kế hoạch, đề án để hiện thực hoá Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, phân công, phân cấp rõ ràng gắn với cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tạo sự chuyển biến thực chất trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: “UBND tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đầu tư công, quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư cam kết giải ngân khi đề xuất bố trí vốn cho các công trình, dự án. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp chủ đầu tư vi phạm.

Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tài nguyên - môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, uy tín, năng lực đáp ứng yêu cầu. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại và thông tin đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế…

Được biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID - 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với năm 2020; năm 2021 thực hiện hoàn thành 21/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có 6 chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,5%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh, thành vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và đứng thứ 18 trong cả nước. Đến ngày 31/12/2021, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có bước đột phá ấn tượng với 5.511,4 tỉ đồng, đạt 159,8% dự toán địa phương, 192,6% dự toán trung ương, tăng 51,3% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 28.676 tỉ đồng, vượt 29,7% kế hoạch đề ra và tăng 50,6% so với năm 2020. Năm 2022, UBND tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 6,5 - 7%, tổng thu ngân sách đạt 4.150 tỉ đồng, tỉ lệ lao động được đào tạo 70,27%, mức giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%...

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác