Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng

23:24, Thứ Tư, 7-9-2022

(Web Quảng Trị) Chiều ngày 7/9/2022, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và tình hình xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Báo cáo do Bí thư Huyện ủy Hải Lăng Lê Thế Quảng trình bày cho thấy, 8 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hậu quả nặng nề của thiên tai, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và của cả hệ thống chính trị toàn huyện, sự đồng thuận của nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp được ban hành, từng bước tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Kinh tế - xã hội của huyện dần được khôi phục, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng mức doanh số bán lẻ tiêu dùng và dịch vụ ước thực hiện là 3.000 tỷ đồng, tăng 460,5  tỷ đồng, đạt 67,85% KH (KH: 4.421 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 663,334 tỷ đồng, đạt 127,0% KH tỉnh giao; Tổ chức khởi công một số dự án trọng điểm của huyện. Ước tính giá trị xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 68,11 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm 31/8 là 67,484/122,612 tỷ đồng, đạt 52,1% so với số vốn đã bố trí. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo nhất là dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị, dự án LNG, dự án Cảng Mỹ Thủy. Giáo dục- đào tạo, văn hóa, thông tin, thể thao, y tế được đảm bảo. An sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm mới, xuất khẩu lao động đạt nhiều kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, giáo dục quốc phòng an ninh; giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đạt kết quả tích cực; tỷ lệ học tập nghị quyết đạt trên 95%. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tăng cường.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được quan tâm thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực theo tinh thần chủ đề "Năm công tác cán bộ" của Huyện ủy với quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận được tích cực thực hiện. Chỉ đạo tăng cường nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, tình hình tôn giáo, những vấn đề nổi cộm ở một số địa phương để tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp ổn định tình hình ở cơ sở.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 80%, bình quân đạt 18,47 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí. Hiện nay, huyện còn 3 xã chưa đạt chuẩn gồm: Hải Chánh, Hải An, Hải Khê; trong đó, xã Hải Chánh, xã Hải Khê đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM năm 2022, Hải An năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng cũng dự báo có 5 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội khó đạt theo kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu về nông nghiệp đạt thấp so với kế hoạch. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa thực sự có bước chuyển biến mạnh mẽ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường ở một số địa phương còn hạn chế, để phát sinh mới nhiều trường hợp vi phạm, xử lý thiếu kịp thời, chưa cương quyết. Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư còn gặp nhiều khó khăn. 

Chính vì vậy, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 và thời gian tới của huyện còn rất nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ cấp trên giao; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền; làm tốt công tác dự báo đúng, trúng tình hình để kịp thời xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình,… gắn với các giải pháp, lộ trình, xác định cụ thể nguồn lực, phân công trách nhiệm rõ ràng để quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của quê hương, đất nước. Tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; đấu tranh có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.  Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, đánh giá kết quả kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân năm 2022.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, xem xét ban hành nghị quyết chuyên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Khung chính sách bồi thường hỗ trợ chung cho toàn bộ Khu kinh tế Đông Nam và Khu công nghiệp Quảng Trị để trình Thủ tướng Chính phủ; đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc phù hợp giá thị trường; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn vốn tập trung trong năm 2022, 2023 để giúp huyện về đích nông thôn mới theo lộ trình của tỉnh…

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao những nỗ lực của huyện Hải Lăng thời gian qua. Đồng thời cho rằng, mặc dù thiên tai, dịch bệnh để lại hậu quả khá nặng nề cho huyện trong những tháng đầu năm, nhưng các vấn đề an sinh xã hội, chính sách cho người có công vẫn được quan tâm, an ninh ổn định, thu ngân sách đạt cao.

Huyện đã có dự báo 5 chỉ tiêu kinh tế xã hội khó đạt trong năm 2022, nên cần phải nỗ lực hơn nữa trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, có nhiều nội dung như giải phóng mặt bằng các dự án của tỉnh, của quốc gia cần huyện làm nhanh, làm tốt hơn nữa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cho rằng, công tác phát triển Đảng khó khăn hơn khi lực lượng lao động trẻ đi làm ăn xa nhưng trên  địa bàn huyện không có thôn nào “trắng đảng viên” là điều đáng mừng. Tuy nhiên, Huyện ủy Hải Lăng cần quan tâm sâu sát hơn trong công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong quá trình thực hiện các dự án lớn.

Về các đ xuất của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành liên quan tạo điều kiện về cơ chế chính sách, hỗ trợ huyện trong thực hiện các nội dung trên, giúp huyện tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác