Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nghe báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 

15:34, Thứ Tư, 2-11-2022

(Web Quảng Trị) Sáng 1/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban cán sự UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các đơn vị tư vấn đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án đã được hoàn thành bản dự thảo và tổ chức nhiều hội thảo để lấy ý kiến tham gia góp ýđược Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; HĐND thành phố Đông Hà đồng ý thông qua Trên cơ sở đó, sở Xây dựng đã có báo cáo kết quả thẩm định đến các cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình trình thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và xin ý kiến Bộ Xây dựng thì một số quy định liên quan đến quy hoạch có bổ sung sửa đổi, do đó một số chỉ tiêu theo nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt trước đây không còn phù hợp.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045, các đơn vị tư vấn đã nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và chủ động làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thiện đồ án theo nhiệm vụ điều chỉnh.

Tham gia ý kiến về báo cáo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, khi xác định đến năm 2045, thành phố Đông Hà sẽ là “thành phố kết nối xanh” với hướng phát triển là “Đô thị xanh, thân thiện và năng động”, thì ngay từ bây giờ phải nghiên cứu để có hướng mở rộng ranh giới hành chính của thành phố, nghiên cứu đề xuất hợp lý đảm bảo tính kết nối giữa đô thị Đông Hà với các đô thị lân cận như Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong; đồng thời đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị Đông Hà trong tương lai. Đồng thời có định hướng phát triển hạ tầng giao thông, dự báo và có phương án chống ngập lụt cho thành phố khi thành phố phát triển cả về dân số và hạ tầng trong tương lai…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Quang cám ơn các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 trình các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang cho rằng, điều chỉnh quy hoạch chung lần này đã phát huy được các tiềm năng lợi thế của thành phố Đông Hà về các phương diện kinh tế, xã hội, du lịch... Tuy nhiên, khi triển khai các dự án cụ thể phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cần cân nhắc thêm đến các vấn đề về môi trường, tác động của thiên nhiên để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đánh giá, đồ án đã cơ bản hoàn thiện các yêu cầu đặt ra, vấn đề còn lại là cần tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện đồ án theo hướng cập nhật bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch; quy hoạch các công trình tín ngưỡng tôn giáo; cấp nước và thoát nước thải để hạn chế ngập lụt thành phố Đông Hà.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện đồ án, trình Bộ Xây dựng thống nhất sớm.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác