UBND tỉnh làm việc về tình hình hoạt động của các cơ sở, nhà máy chế biến dăm gỗ

15:2, Thứ Tư, 15-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 15/3/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các Sở ngành, địa phương nghe báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở, nhà máy chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trên địa bàn tỉnh hiện có 35 dự án nhà máy, cơ sở chế biến dăm gỗ (hoặc có hạng mục chế biến dăm gỗ). Trong đó, có 20 dự án hoạt động trên cơ sở quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký chứng nhận đầu tư được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền; 15 dự án hoạt động trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hoạt động chế biến dăm gỗ/chế biến gỗ và tận dụng phế phẩm nguyên liệu gỗ để làm dăm gỗ.

Nhìn chung các dự án sản xuất dăm gỗ trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị với quy mô khá lớn (hơn 10 tỷ đồng/dự án). Các dự án hoạt động liên tục thời gian dài, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và nộp ngân sách cho địa phương.

Bên cạnh đó, theo kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan chức năng, có một số dự án không thực hiện đầy đủ các mục tiêu mà chỉ tập trung chế biến dăm gỗ; một số dự án có đầu tư hạng mục máy móc, thiết bị nhưng hiện tạm ngưng hoạt động. Các dự án qua kiểm tra chưa thực hiện đảm bảo mục tiêu đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 dự án vi phạm.

Ngoài ra, một số dự án chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường… Do đó, dự án đã vi phạm quy định pháp luật về đầu tư và các quy định khác liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Tỉnh luôn chủ trương tạo điều kiện môi trường thông thoáng cho nhà đầu tư nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật.

Về hoạt động của các nhà máy, cơ sở chế biến dăm gỗ trên địa bàn, với những dự án hoạt động trước năm 2017 (thời điểm UBND tỉnh có quy định về hạn chế sản xuất dăm gỗ), UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các huyện, ngành liên quan phối hợp giúp các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định pháp luật về đất đai, quy hoạch, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng… Và sẽ dừng hoạt động với các doanh nghiệp vẫn không hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Với các dự án thực hiện sau năm 2017 không có giấy phép băm dăm, các ngành chức năng, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp này chuyển sang ngành nghề cưa xẻ, chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng… Nếu không thực hiện theo hướng dẫn thì yêu cầu đóng cửa.

Giao các huyện kiểm tra các cơ sở cưa xẻ, làm mộc, chế biến… phục vụ nhu cầu phát triển xây dựng trên địa bàn. Giao Sở Công thương chủ trì cùng các ngành liên quan kiểm tra trật tự về công nghiệp chế biến gỗ nói chung, hỗ trợ hoàn thành các thủ tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định trong tháng 3/2023, thời gian kiểm tra 30 ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng gợi ý Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thành lập thêm Hội chế biến dăm gỗ xuất khẩu để hoạt động đi vào quy củ, nề nếp hơn, có định hướng, dẫn dắt đảm bảo trật tự trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, kiên quyết dừng hoạt động các nhà máy, cơ sở chế biến dăm gỗ sai phạm phát sinh sau này nhằm thiết lập lại trật tự kinh doanh công nghiệp chế biến nói chung và băm dăm nói riêng, đảm bảo phát triển hài hòa, lành mạnh môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.