Ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh

16:46, Thứ Sáu, 12-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 12/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Trong hơn 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được tiếp cận một cách thuận lợi, góp phần giúp gần 70.000 lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo.

Thu hút, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động; giúp cho hơn 88.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập, mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; xây mới và cải tạo hơn 222.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 6.000 căn nhà cho hộ nghèo và gần 1.000 căn nhà ở xã hội… các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời đến đối tượng thụ hưởng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Trong đó, có sự tham gia, phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ các cấp, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng CSXH. Qua đó tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội với các hoạt động tín dụng CSXH và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng Nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tại buổi lễ, 2 đơn vị đã thảo luận, thống nhất một số nội dung và tiến hành ký kết chương trình phối hợp. Theo chương trình ký kết, 2 đơn vị sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đến các tổ chức, cá nhân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền về Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và Phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và ở nước ngoài đóng góp nguồn lực hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH thực hiện các chương trình tín sụng chính sách xã hội.

Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH và Quỹ “Vì người nghèo” để tạo sự lan tỏa. Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng CSXH. Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng CSXH…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng đánh giá cao nội dung chương trình phối hợp giữa MTTQ và Ngân hàng CSXH tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, chương trình phối hợp thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Quảng Trị trong hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục vận động thêm các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng CSXH.

Chú trọng hơn nữa việc hỗ trợ hộ nghèo thuộc diện khó khăn, bức xúc về nhà ở với mục tiêu đến năm 2026 vận động các nguồn lực xã hội để xây dựng 3.152 nhà ở cho hộ nghèo…; phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH; ưu tiên tập trung các nguồn lực cho tín dụng CSXH nhằm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới…

Hồng Hà

Các tin khác