Thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị

14:47, Thứ Hai, 22-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 22/5/2023, tại TP. Đông Hà, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ (Việt – Mỹ) tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mellissa Bishop.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mellissa Bishop tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội hữu nghị Việt – Mỹ được thành lập theo quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh là tổ chức xã hội, là tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Trị, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ.

Hội là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói riêng với nhân dân Hoa Kỳ.

Mục đích hoạt động của Hội là tham mưu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, các Sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, UBND tỉnh và Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai và mở rộng các hoạt động đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Quảng Trị và nhân dân Hoa Kỳ có hiệu quả; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Hoa Kỳ đối với nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng thời đưa công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trên cơ sở quán triệt phương châm: “Chủ động - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm thu hút hội viên và người dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, giao lưu hữu nghị, hợp tác phát triển với nhân dân Mỹ. Ủng hộ tích cực phong trào bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh, khủng bố, bảo vệ môi trường; gắn hoạt động hợp tác vì hòa bình, hữu nghị với phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường, an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa nhân dân giữa hai nước, trao đổi các đoàn của các tầng lớp nhân dân hai nước; Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, khuyến nghị giải pháp, chính sách về quan hệ Việt – Mỹ; Tổ chức các hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… giữa Việt Nam và Mỹ…

Tại đại hội lần thứ I, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt gồm 11 thành viên. Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ Thái Hữu Liêu được bầu làm chủ tịch hội.

Dịp này, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mellissa Bishop đã trao bằng khen cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Đức Quang ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân trong tăng cường mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.