UBND tỉnh gỡ khó cho các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Cam Lộ

19:31, Thứ Sáu, 19-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 19/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng để giải quyết khó khăn cho các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian qua, Sở nhận được 7 hồ sơ đề xuất thực hiện dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ). Quá trình thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án, Sở đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án; trình báo cáo thẩm định đề nghị phê duyệt 1 dự án và thông báo kết quả thẩm định cho nhà đầu tư với 4 dự án.

Theo đó, có 4 dự án chưa đáp ứng điều kiện để trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cần phải thực hiện tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các ngành, hiện nay còn tồn tại một số nội dung chưa phù hợp, đảm bảo nên chưa đủ cơ sở để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án, cần được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ cho nhà đầu tư, cụ thể: Mật độ chăn nuôi của huyện Cam Lộ hiện không đảm bảo để chấp thuận, đầu tư thực hiện 4 dự án nêu trên theo Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030.

Các dự án chưa phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cam Lộ đến năm 2045, có tính đến năm 2050, cần được rà soát, bổ sung, điều chỉnh. Phương án sử dụng đất đối với phần đất thu hồi từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9 chưa được phê duyệt nên chưa có cơ sở để chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh quá trình đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Cam Lộ nói riêng cũng như địa bàn tỉnh nói chung cần đảm bảo phát triển hài hòa các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường.

Để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Cam Lộ cùng các ngành liên quan và các nhà đầu tư rà soát, đánh giá hiện trạng mật độ chăn nuôi của huyện Cam Lộ; Đánh giá nhu cầu và sự cần thiết thu hút, đầu tư các dự án trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Cam Lộ; Thảo luận, thống nhất phương án và tổ chức thực hiện việc điều chỉnh quy mô các dự án đầu tư hoặc mật độ chăn nuôi của huyện Cam Lộ; Điều chỉnh, bổ sung các dự án vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Cam Lộ và tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định...

UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành chức năng rà soát, hoàn thiện các thủ tục môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, xây dựng phù hợp với tình hình thực tế của từng vùng, đảm bảo lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.

Tiến Nhất

Các tin khác