Họp thẩm định xét công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới

8:12, Thứ Năm, 18-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 17/5/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022 với 6 xã: Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Vân (huyện Triệu Phong); Hải Thái, Gio Mai (huyện Gio Linh); Hải Chánh (huyện Hải Lăng).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, 6 xã thẩm định tại cuộc họp lần này đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Đối với điều kiện để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, ngoài việc hoàn thiện 19 tiêu chí (với 57 chỉ tiêu), các xã phải đảm bảo sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới và không được để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Về kết quả thẩm định tiêu chí xây dựng NTM của các Sở, ban ngành: Các xã Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) có 17/19 tiêu chí, với 55/57 chỉ tiêu được đánh giá đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới. Còn 2 tiêu chí không đạt: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử và Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.

Xã Hải Thái (huyện Gio Linh) có 16/19 tiêu chí, với 54/57 chỉ tiêu được đánh giá đã đạt chuẩn; 3 chỉ tiêu chưa đạt: Trường học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.

Xã Gio Mai (huyện Gio Linh) có 18/19 tiêu chí, với 56/57 chỉ tiêu được đánh giá đã đạt chuẩn; 1 chỉ tiêu không đạt: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.

Đáng chú ý cả 6 xã đều không đạt tiêu chí dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, theo đánh giá của Hội đồng thẩm định đây là chỉ tiêu mới và khó thực hiện đối với hiện trạng thực tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu công nhận 6 xã lần này đạt chuẩn NTM năm 2022.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Đối với những hồ sơ của các xã được đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM lần này đều cơ bản đạt các tiêu chí; song một số tiêu chí đạt còn khiêm tốn và chưa đạt, cần phải khẩn trương hoàn thiện và vượt tiêu chí trong thời gian tới theo đúng cam kết.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị sau khi có kết quả đạt chuẩn NTM, các địa phương cần quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xã đã đạt theo tiêu chí mới, hướng đến sự hài lòng của người dân; tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân… với phương châm xây dựng NTM là hành trình chỉ có khởi đầu, không có kết thúc.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.